Sweden United Kingdom ®

Beautiful Minds Beautiful Solutions

Sweden United Kingdom ®

ICT Quality Consulting förvaltar och vidareutvecklar "Sweden United Kingdom ®" som är ett nytt ICT-koncept inom digital marknadsföring och affärsförmedling i syfte att globalisera varor & tjänster från en egen ICT-plattform och under ett och samma varumärke "Sweden United Kingdom ®"