ICTQC - Om oss

Beautiful Minds Beautiful Solutions

Om oss

ICT Quality Consulting fokuserar på strategiskt nyttjande av nya ICT-lösningar som på ett smart, enkelt och effektivt sätt skapar nyttoeffekter för dina affärsbehov.

Vi optimerar dina förutsättningar för att klara av globaliseringens utmaningar genom digital marknadsföring.